menuankieta

Jak spędzasz najczęściej wolny czas ze swoim dzieckiem?

Pokaż wyniki
ankieta txtNewsletter.jpg lista mailingowa
Logo BIP
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/przedszkole_m.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/xherb.png
	http://przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/sprintem_do_maratonu_4_certyfikat2.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/zdrowy_przedszkolak.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/aqua.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/dsc01516.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/kubus.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/aquafresh.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/cpcdz.jpg
 • Odwiedziło nas: 618177 osób
 • Do końca roku: 138 dni
 • Do wakacji: -54 dni
Środa, 2018-08-15
Imieniny:
Marii, napoleona

Rekrutacja

Jesteś tu: » Przedszkole w Łyszkowicach » Rekrutacja

 

     dzieci  

 

Atrybutem radosnego dzieciństwa jest twórcza zabawa!

  Jeśli chcesz, by Twoje dziecko każdego dnia chciało iść do przedszkola,

jeśli chcesz zapewnić  swojemu dziecku wszechstronny rozwój

poprzez aktywne działanie i przeżywanie,

 aby Twoje dziecko było otoczone serdecznością,

 miało poczucie odnoszenia sukcesów każdego dnia,

 aby chętnie zjadało zdrowe i smaczne posiłki,

aby dobrze się czuło, bawiło  i rozwijało …

 

 

Zapraszamy do nas!


 

Kochani Rodzice!

 


Z radością pragniemy powitać Was w Przedszkolu w Łyszkowicach. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni w przedszkolu będą dla Waszych Dzieci, jak również dla Was okresem trudnym. Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie, wkroczy w nieznany świat pełen obcych dzieci i dorosłych, gdzie obowiązują nowe zasady. Dla Was natomiast ulegnie zmianie organizacja życia codziennego. My ze swojej strony postaramy się zapewnić Waszym Dzieciom, jak najlepsze warunki wychowawcze – otaczając je serdecznością, fachową opieką oraz dając im poczucie bezpieczeństwa.
Czas poznawania, przyzwyczajania się do przedszkola, dopasowywania do panujących w nim zasad i reguł, rytmu dnia; czas odnajdywania siebie samego w społeczności przedszkolnej nazywamy procesem adaptacji. Może on trwać od ok. 2 tygodni do nawet 2 miesięcy, a czasem dłużej. Zależy to indywidualnie od każdego dziecka – jego siły charakteru, osobowości, obecnego poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego, warunków środowiskowych i wielu innych czynników. W okresie przystosowania się do warunków przedszkolnych niemal u wszystkich dzieci można zaobserwować zmiany w zachowaniu.


 

 

 


 

REKRUTACJA

do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019


 

 Harmonogram  rekrutacji

 

 

od 19.02.- 09.03.2018 - składanie wniosków

  

 12.03. -14.03.2018 – weryfikacja wniosków

 

 15.03. – podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów

  

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  

 do 22.03. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia

  

 23.03.2018- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

  

przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Jakub Lawal
 2. Antonina Kwestarz
 3. Wiktor Dejak
 4. Nikola Rosińska
 5. Zofia Krupińska
 6. Antoni Stań
 7. Mikołaj Mitek
 8. Kacper Kędziora
 9. Michalina Maszkowska
 10. Aleksander Marat
 11. Antoni Gabrjelczyk
 12. Jan Bartosiewicz
 13. Gaja Kwasigroch
 14. Dawid Strugiński
 15. Kornelia Graszka
 16. Mikołaj Foks
 17. Wojciech Gajek
 18. Eliza Małecka
 19. Jakub Felczyński
 20. Jan Szymajda
 21. Oliwia Sawicka
 22. Nadia Graszka
 23. Zuzanna Gędek
 24. Nikola Lewińska
 25. Aleksandra Zatorska
 26. Kacper Wielanek
 27. Natalia Kobierzycka
 28. Mikołaj Strugiński
 29. Wiktoria Doroba
 30. Amelia Godziszewska
 31. Kacper Kutermankiewicz
 32. Zuzanna Panak
 33. Klaudia Rosińska
 34. Dominika Szymajda
 35. Kacper Antosik
 36. Dawid Pel
 37. Miłosz Panak
 38. Filip Osówniak
 39. Zofia Bartosiewicz
 40. Dominik Polit
 41. Tomasz Bzdurski
 42. Iga Roróg
 43. Nela Wilk

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Łyszkowicach
na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

   

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy Łyszkowice nr VI/23/2015 z dnia 04 marca 2015 r.

 

§ 1

 

 

 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:

 

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ;

 4. Uchwała Rady Gminy Łyszkowice nr VI/23/2015 z dnia 04 marca 2015 r.

 5. Zarządzenie Wójta Gminy Łyszkowice nr 452/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

   

  § 2

   

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

   

  § 3

   

  Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej placówki lub bezpośrednio w przedszkolu.

  § 4

   

 

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

   

  § 5

   

 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

   

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   

 

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – radę gminy oraz kryterium dochodowe określone na podstawie art. 131 ust. 5 ww. Ustawy, o którym mowa w Zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 16 stycznia 2018 r.

   

  § 6

   

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

   

  § 7

   

 

 1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Łyszkowice jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Łyszkowice i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Łyszkowice przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – radę gminy.

   

   

  § 8

   

  Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 23.03.2018 r. do godz. 15.00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu i na stronie internetowej Przedszkola w Łyszkowicach

   

  § 9

   

  Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

   

   

   

               Halina Kucińska

  (podpis dyrektora przedszkola)

   

   


 

 


 

Przeczytaj także

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl